Luke 10:25-28

Най-голямата заповед

( Мат. 22:34-40 ; Марк 12:38-40 )

25 a И, ето, някой законник се изправи и Го изпитваше, като каза: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?

26 А Той му каза: Какво е писано в закона, какво четеш?

27 b А той отговори: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и всичкия си ум и ближния си както себе си.“

28 c Исус му каза: Правилно отговори; това прави и ще живееш.
Copyright information for BulProtRev