Luke 12:59

59 Казвам ти, никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последното петаче
12:59 Гр. лепта – най-дребната монета.
.
Copyright information for BulProtRev