Luke 14:16-24

16 a А Той му каза: Някой си човек даде голяма вечеря и покани мнозина.

17 b И в часа на вечерята изпрати слугата си да каже на поканените: Елате, понеже всичко вече е готово.

18 А те всички започнаха единодушно да се извиняват. Първият му каза: Купих си нива и трябва да изляза да я видя; моля ти се, извини ме.

19 Друг каза: Купих си пет впряга волове и отивам да ги опитам; моля ти се, извини ме.

20 А друг каза: Ожених се и затова не мога да дойда.

21 c И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът разгневен каза на слугата си: Излез бързо на градските улици и пътеки и доведи тук сиромасите, недъгавите, слепите и куците.

22 Слугата отвърна: Господарю, каквото си заповядал, стана; и още място има.

23 И господарят каза на слугата: Излез по пътищата и по оградите и колкото намериш , накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми;

24 d защото ви казвам, че никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми.
Copyright information for BulProtRev