Luke 14:8-10

8 a Когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е бил поканен от него по-почетен от теб

9 и да дойде този, който е поканил и теб, и него, и да ти каже: Отстъпи това място на този човек; и тогава ще започнеш със срам да заемаш последното място.

10 b Но когато те поканят, иди и седни на последното място, и когато дойде този, който те е поканил, да ти каже: Приятелю, мини по-напред. Тогава ще имаш почит пред всички тези, които седят с тебе на трапезата.
Copyright information for BulProtRev