Luke 17:1

За прощението

( Мат. 18:6-7 , 15 , 21-22 ; Марк 9:42 )

1 a И Исус каза на учениците Си: Не е възможно да не дойдат съблазните; но горко на онзи, чрез когото идват!
Copyright information for BulProtRev