Luke 24:13

Исус Христос се явява на двама ученици по пътя за Емаус

( Марк 16:12-13 )

13 a И, ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, отдалечено на шестдесет стадия
24:13 Ок. 11 км.
от Йерусалим.
Copyright information for BulProtRev