Luke 5:27-32

Призоваването на бирника Левий

( Мат. 9:9-13 ; Марк 2:13-17 )

27 a След това Исус, като излезе, видя един бирник на име Левий, който седеше в бирничеството, и му каза: Върви след Мене.

28 Той остави всичко, стана и тръгна след Него.

29 b А Левий приготви за Него голямо угощение в къщата си; и имаше голямо множество бирници и други, които седяха на трапезата с тях.

30 А фарисеите и техните книжници роптаеха против учениците Му и казваха: Защо ядете и пиете с бирниците и грешниците?

31 Исус им отговори: Здравите нямат нужда от лекар, а болните.

32 c Не съм дошъл да призова праведните, но грешните към покаяние.
Copyright information for BulProtRev