Luke 9:23

Следване на Исус Христос

( Мат. 16:20-28 ; Марк 8:30—9:1 )

23 a Каза още и на всички: Ако някой иска да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.
Copyright information for BulProtRev