Malachi 4:4

Илия като предвестник на деня Господен

4 a Помнете закона на слугата Ми Моисей,
който му заповядах в Хорив за целия Израил,
т. е. наредбите и законите.
Copyright information for BulProtRev