Mark 1:29-39

Излекуването на тъщата на Петър и на други болни

( Мат. 8:14-17 ; Лука 4:38-44 )

29 a И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей.

30 А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казаха за нея.

31 Той се приближи и като я хвана за ръка, я вдигна; и веднага треската я остави и тя им прислужваше.

32 b А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всички болни и обладани от бесове.

33 И целият град се събра пред вратата.

34 c И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.

35 d И на сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.

36 А Симон и онези, които бяха с Него, изтичаха след Него.

37 И като Го намериха, казаха Му: Всички Те търсят.

38 e А Той им каза: Да идем другаде в близките градчета и там да проповядвам; защото затова съм излязъл.

39 f И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.
Copyright information for BulProtRev