Mark 1:9-11

Кръщението на Исус Христос и изкушението

( Мат. 3:13—4:11 ; Лука 3:21-22 , 4:1-13 ; Йоан 1:32-34 )

9 a И в онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и бе кръстен от Йоан в Йордан.

10 b След като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата и че Духът като гълъб слиза на Него.

11 c И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб е Моето благоволение.
Copyright information for BulProtRev