Mark 12:35-37

Исус Христос и Давид

( Мат. 22:41-46 ; Лука 20:41-44 )

35 a И когато поучаваше в храма, Исус заговори: Как така казват книжниците, че Христос е Давидов син?

36 b Сам Давид каза чрез Святия Дух: „Каза Господ на Моя Господ:
Седи отдясно на Мене,
докато положа враговете Ти
за Твое подножие.“

37 Сам Давид Го нарича Господ; тогава как ще е негов Син? И голямото множество Го слушаше с удоволствие.
Copyright information for BulProtRev