Mark 3:13-19

Избиране на дванадесетте ученици

( Мат. 10:1-4 ; Лука 6:12-16 )

13 a След това се изкачи на хълма и повика при Себе Си онези, които искаше; и те дойдоха при Него.

14 b И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват,

15 и да имат власт да изгонват бесове.

16 c Определи: Симон, на когото даде името Петър;

17 и Яков Зеведеев и Якововия брат Йоан, на които даде името Воанергес, което значи синове на гърма,

18 и Андрей и Филип, Вартоломей и Матей, Тома и Яков Алфеев, Тадей и Симон Ханаанец
3:18 Или: Зелот.
,

19 и Юда Искариотски, който Го и предаде.
Copyright information for BulProtRev