Mark 4:30

Притча за синаповото зърно

( Мат. 13:31-32 , 34-35 ; Лука 13:18-19 )

30 a Каза още: На какво да оприличим Божието царство или с каква притча да го представим?
Copyright information for BulProtRev