Mark 4:30-32

Притча за синаповото зърно

( Мат. 13:31-32 , 34-35 ; Лука 13:18-19 )

30 a Каза още: На какво да оприличим Божието царство или с каква притча да го представим?

31 То прилича на синапово зърно, което, когато се посее в земята, е по-малко от всички семена, които са на земята;

32 b но когато бъде посято, расте и става по-голямо от всички градински растения, и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици.
Copyright information for BulProtRev