Mark 4:35

Исус укротява бурята

( Мат. 8:23-27 ; Лука 8:22-25 )

35 a И в същия ден, когато се свечери, Исус им каза: Да минем на отсрещната страна.
Copyright information for BulProtRev