Mark 4:35-41

Исус укротява бурята

( Мат. 8:23-27 ; Лука 8:22-25 )

35 a И в същия ден, когато се свечери, Исус им каза: Да минем на отсрещната страна.

36 И като отпратиха народа, взеха Го със себе си в лодката, така както беше; и имаше други ладии с Него.

37 И се разрази голяма буря и вълните заливаха лодката, така че тя вече се пълнеше с вода.

38 А Той беше на задната част, заспал на възглавница; и те Го събудиха и Му казаха: Учителю! Нима не Те е грижа, че загиваме?

39 b И Той, като се събуди, смъмри вятъра и каза на езерото: Мълчи! Утихни! И вятърът престана и настана голяма тишина.

40 Тогава им каза: Защо сте страхливи? Още ли нямате вяра?

41 И голям страх ги обзе; и те си казаха един на друг: Кой ли е Този, че и вятърът, и езерото Му се покоряват?
Copyright information for BulProtRev