Mark 8:34

Следване на Исус Христос със себеотрицание

( Мат. 16:24-28 ; Лука 9:23-27 )

34 a И повика народа заедно с учениците Си и им каза: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека Ме следва.
Copyright information for BulProtRev