Mark 8:35

35 a Защото, който иска да спаси живота си
8:35 Букв. душата. Тук и до края на главата.
, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мен и за благовестието, ще го спаси.
Copyright information for BulProtRev