Matthew 13:31-32

31 a Друга притча им предложи: Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го пося на нивата си;

32то наистина е по-малко от всички семена, но когато порасне, е по-голямо от градинските растения и става дърво, така че небесните птици идват и се подслоняват по клончетата му.

Притча за кваса

( Лука 13:20-21 ; Марк 4:33-34 )

Copyright information for BulProtRev