Matthew 13:34-35

34 a Всичко това Исус изказа на народа с притчи и без притчи не им говореше;

35 b за да се изпълни казаното чрез пророка: „Ще отворя устата Си в притчи;
ще изкажа скритото още от създанието на света.“

Обяснение на притчата за житото и плевелите

Copyright information for BulProtRev