Matthew 18:12-14

Притча за загубената овца

( Лука 15:3-7 )

12 a Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесет и деветте и не отива ли по хълмовете да търси заблудилата се?

13 И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесет и деветте незаблудили се.

14 Също така не е по волята на вашия Отец, Който е на небесата, да загине нито един от тези, малките.
Copyright information for BulProtRev