Matthew 19:16

Богатство и вечен живот

( Марк 10:17-31 ; Лука 17:18-30 )

16 a И, ето, един младеж дойде при Него и каза: Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот?
Copyright information for BulProtRev