Matthew 22:15

За плащането на данъка

( Марк 12:13-17 ; Лука 20:20-26 )

15 a Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да Го уловят в казаното от Него.
Copyright information for BulProtRev