Matthew 27:11-14

11 a А Исус застана пред управителя; и управителят Го попита: Ти Юдейският Цар ли си? А Исус му отвърна: Ти казваш.

12 b И когато Го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше.

13 c Тогава Пилат Му каза: Не чуваш ли за колко неща свидетелстват против Тебе?

14 Но Той не му отговори нито на едно обвинение
27:14 От гр. дума.
, така че управителят много се чудеше.
Copyright information for BulProtRev