Matthew 28:1-8

Възкресението на Исус Христос

( Марк 16:1-8 ; Лука 24:1-12 ; Йоан 20:1-10 )

1 a А като мина съботата, на разсъмване в първия ден от седмицата дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба.

2 b И, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него.

3 c Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг.

4 И в страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви.

5 А ангелът проговори на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпънатия Исус.

6 d Няма Го тук; защото възкръсна, както и каза. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ.

7 e Идете бързо да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите. И, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето, казах ви.

8 И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост и се завтекоха да известят на учениците Му.
Copyright information for BulProtRev