Matthew 3:13-17

Кръщението на Исус Христос

( Марк 1:9-11 ; Лука 3:21 , 22 ; Йоан 1:31-34 )

13 a Тогава дойде Исус от Галилея на Йордан при Йоан, за да бъде кръстен от него.

14 А Йоан Го възпираше, като Му казваше: Аз имам нужда да бъда кръстен от Теб, а Ти ли идваш при мен?

15 А Исус му отговори каза: Остави Ме сега, защото така подобава да изпълним всичко, което е право. Тогава Йоан Го остави.

16 b И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата и видя, че Божият Дух слиза като гълъб и се спуска на Него;

17 c и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.
Copyright information for BulProtRev