Matthew 8:23-27

23И когато влезе в една ладия, учениците Му влязоха след Него.

24 a И, ето, в езерото се надигна голямо вълнение, толкова силно, че вълните заливаха лодката; а Той спеше.

25Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси ни ! Загиваме!

26 b А Той им отвърна: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина.

27А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Този, че и ветровете, и вълните
8:27 От гр. морето.
Му се покоряват?

Изгонване на бесове

( Марк 5:1-20 ; Лука 8:26-39 )

Copyright information for BulProtRev