Psalms 103

Възхвала на Божията милост

(По слав. 102.)

1 a Давидов псалом. Благославяй, душо моя, Господа ,
и всичко, което е вътре в мене, нека хвали святото Му име.
2 Благославяй, душо моя, Господа ,
и не забравяй нито едно от всичките Му благодеяния.
3 b Той е, Който прощава всичките ти беззакония,
изцелява всичките ти болести;
4 c Който изкупва от рова живота ти,
венчава те с милосърдие и благи милости;
5 d Който насища с блага̀ душата
103:5 От евр. украшението.
ти,
така че младостта ти се подновява като на орел.
6 f Господ извършва правда и правосъдие
за всички угнетявани.
7 g Направи Моисей да познае пътищата Му
и израилтяните – делата Му.
8 h Жалостив и милостив е Господ ,
дълготърпелив и многомилостив.
9 i Няма да изобличава винаги,
нито ще държи гняв довека.
10 j Не е постъпил с нас според греховете ни,
нито ни е въздал според беззаконието ни.
11 k Защото колкото е високо небето от земята,
толкова голяма е милостта Му към онези, които се боят от Него,
12 l колкото отстои изток от запад,
толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.
13 m Както баща жали децата си,
така Господ жали онези, които се боят от Него.
14 n Защото Той познава нашето естество,
помни, че ние сме пръст.
15 o Дните на човека са като трева;
като полски цвят, така цъфти.
16 p Защото, като преминава вятърът над него и, ето, вече го няма,
и мястото му не го познава вече.
17 q А милостта на Господа е отвека и довека върху онези,
които се боят от Него,
и правдата Му – върху внуците
18 r на онези, които пазят завета Му
и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.
19 s Господ е поставил престола Си на небето;
и Неговото царство владее над всичко.
20 t Благославяйте Господа вие, ангели Негови,
мощни със сила, които изпълнявате словото Му,
като слушате гласа на словото Му.
21 u Благославяйте Господа , всички Негови войнства,
Негови служители, които изпълнявате волята Му.
22 v Благославяйте Господа , всички Негови дела,
на всяко място на владението Му.
Благославяй, душо моя, Господа .
Copyright information for BulProtRev