Nahum 1

Пророк Наум предсказва залеза на асирийската столица Ниневия. Пророкът говори с голяма яснота и определеност за това събитие, така че пророчеството му трябва да е изказано малко преди 612 г. пр. Хр., когато Ниневия е разрушена. Заедно с това в книгата се споменава за Но-Амон (Тива), величествения египетски град, завладян от асирийската армия през 663 г. пр. Хр. Така че възможната дата за написване на книгата лежи между 660 и 612 г. пр. Хр.

Много малко се знае за автора, освен че името му означава „утешител“. Според 1:1 той е родом от Елкос, но има няколко селища, които могат да бъдат назовани с това име. Древният град Ниневия бил символ на нечестие и измама, завоевателните войни на Ниневия се отличавали с голяма жестокост. Неизбежността на Божия справедлив съд – това е съдържанието на пророчеството на Наум.

Божието величие и Божият гняв

1 a Изявеното пророчество против Ниневия. Книгата за видението на елкусеанина Наум. 2 b Господ е ревнив Бог, Който отплаща;
Господ въздава и се гневи;
Господ отдава възмездие на противниците Си
и пази гняв за враговете Си.
3 c Господ е дълготърпелив и велик в сила
и никак няма да оправдае нечестивия ;
пътят на Господа е във вихрушка и буря
и облаците са прахът на краката Му.
4 d Смъмря морето и го изсушава,
и пресушава всички реки;
Васан и Кармил повяхват
и ливанският цвят окапва.
5 e Планините треперят от Него
и хълмовете се разтопяват;
а земята се раздвижва от присъствието Му.
Да! Светът и всичките му жители.
6 f Кой може да устои пред негодуванието Му?
И кой може да застане, когато пламне гневът Му?
Когато яростта Му се излива като огън,
скалите се разпадат пред Него.
7 g Господ е благ, крепост е в ден на бедствие
и познава уповаващите на Него.
8 h Но с наводнение като потоп
ще направи пълно разорение на мястото на Ниневия
и ще прогони враговете Си в тъмнината.
9 i Какво се съвещавате против Господа ?
Той ще направи пълно разорение,
така че бедствие няма да ви нападне втори път.
10 j Защото ако и да са сплетени като тръни
и като че ли измокрени от питието си,
те ще бъдат съвършено погълнати като суха слама.
11 k От теб излезе един,
който измисля зло против Господа
и възнамерява нечестие.
12 l Така казва Господ :
Ако и да са в пълната си сила,
и при това мнозина,
пак ще бъдат посечени, когато той замине;
а теб, ако и да те наскърбих,
няма вече да те наскърбявам.
13 m Още сега ще строша хомота му от теб
и ще разкъсам връзките ти.
14 n Но за тебе, Ниневио, Господ даде заповед
да не се посее вече потомство с твоето име;
от обиталището на боговете ти ще изсека ваяните и летите идоли ;
ще го направя твой гроб, защото си осквернен.
15 o Ето, върху планините са
краката на онзи, който благовества,
който проповядва мир!
Празнувай, Юдейо, празниците си,
изпълнявай оброците си;
защото нечестивият няма вече да премине през тебе,
като е съвсем унищожен.
Copyright information for BulProtRev