Nehemiah 8:14-16

14 a И намериха писано в закона, че Господ беше заповядал чрез Моисей на израилтяните да живеят в колиби в празника на седмия месец

15 b и да обнародват и прогласяват това във всичките си градове, а и в Йерусалим, като кажат: Излезте в гората и донесете маслинови клони, клони от дива маслина, миртови клони, палмови клони и клони от гъстолистни дървета, за да направите колиби според предписаното.

16 c И така, народът излезе и донесе клони, и бяха направени колиби, всеки върху покрива на къщата си, в дворовете си, в дворовете на Божия дом, на площада при портата на водата и на площада при Ефремовата порта.
Copyright information for BulProtRev