Numbers 18:3-5

3 a Левитите ще пазят заръчаното от теб и заръчаното за целия шатър; само до принадлежностите на светилището и до олтара да не се приближават, за да не умрат, те и вие.

4 b Нека бъдат свързани с теб и да пазят заръчаното за шатъра за срещане във всяка служба на шатъра; и чужд човек да не се приближи до вас.

5 c Така да пазите заръчаното за светилището и заръчаното за олтара, че да не падне вече гняв върху израилтяните.
Copyright information for BulProtRev