Numbers 18:8-13

8 a Господ каза на Аарон: Ето, Аз дадох на тебе надзора над Моите приноси за издигане, т. е. на всички неща, посвещавани от израилтяните; на теб и на синовете ти ги дадох като ваше вечно право поради това, че сте били помазани.

9 b От пресвятите неща това, което не се слага на огъня, ще бъде твое; всичките им приноси – всичките им хлебни приноси, всичките им приноси за грях и всичките им приноси за вина, които те дават на Мене, ще бъдат пресвяти за теб и за синовете ти.

10 c На пресвято място да ги ядете; всеки от мъжки пол да яде от тях; святи да ти бъдат.

11 d И ето кое е твое: приносът за издигане от дара им с всички движими приноси на израилтяните; давам ги на тебе, на синовете ти и на дъщерите ти с тебе като ваше вечно право. Който е чист в дома ти, да ги яде.

12 e Всичко, което е най-добро от елея, и всичко, което е най-добро от виното и от житото, първите им плодове, които те дават на Господа , на тебе ги давам.

13 f Първите плодове от всичките произведения на земята им, които те ще донасят на Господа , ще бъдат твои; който е чист в дома ти, да ги яде.
Copyright information for BulProtRev