Numbers 3:1-6

Задължения на левитите като свещенослужители

1 А ето поколенията на Аарон и Моисей във времето, когато Господ говорѝ на Моисей на Синайската планина.

2 a Ето и имената на Аароновите синове: Надав, първородният му, Авиуд, Елеазар и Итамар.

3 b Тези са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Моисей посвети, за да свещенодействат.

4 c А Надав и Авиуд умряха пред Господа , като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха деца; а Елеазар и Итамар свещенодействаха в присъствието на баща си Аарон.

5 И Господ говорѝ на Моисей:

6 d Приведи Левиевото племе и ги представи пред свещеника Аарон, за да му слугуват.
Copyright information for BulProtRev