Numbers 34:2-7

2 a Заповядай на израилтяните: Когато влезете в Ханаанската земя (земята, която ще ви се падне в наследство, Ханаанската земя според границите ѝ),

3 b тогава южните ви земи да бъдат от пустинята Цин покрай Едом; и южната ви граница да бъде от края на Соленото море на изток.

4 c Южната ви граница да завива към нагорнището на Акравим, да отива до Цин и да продължава от южната страна до Кадис-варни, да излиза на Асар-адар и да отива до Асмон.

5 d И границата да завива от Асмон до Египетския поток и да стигне до морето.

6 А за западна граница да имате Голямото море; това да ви бъде западната граница.

7 e Северните ви граници да бъдат тези: от Голямото море да прокарате границата до планината Ор;
Copyright information for BulProtRev