Numbers 4:1-6

1И Господ говорѝ на Моисей и Аарон:

2 Измежду Левиевите синове преброй Каатовите синове според семействата им, според бащините им домове,

3 a от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизат в съответната смяна да вършат работа в шатъра за срещане.

4 b Ето, службата на Каатовите синове в шатъра за срещане ще бъде около пресвятите неща:

5 c когато се вдига станът, Аарон и синовете му ще пристъпват и ще снемат закриващата завеса, ще закрият с нея ковчега за плочите на свидетелството

6 d и ще сложат на него покрив от язовски
4:6 Или: делфинови. Така и в следващите стихове.
кожи, а отгоре ще разпрострат плат, цял от синьо, и ще проврат върлините му.
Copyright information for BulProtRev