Numbers 4:25-27

25 a ще носят завесите на скинията и шатъра за срещане, покрива му, покрива от язовски кожи, който е отгоре му, и завесата на входа на шатъра за срещане,

26 и дворните завеси, завесата на вратата при входа на двора, който е около скинията и жертвеника, въжетата им, всички прибори за службата им и каквото е потребно за тези неща; така те ще слугуват.

27 Цялото служене на Гирсоновите синове, относно цялото им носене на товари и цялото им слугуване, ще бъде според повелението на Аарон и на синовете му; и вие ще им определяте всяко нещо, което те са длъжни да носят.
Copyright information for BulProtRev