Numbers 5

Закони и правила в стана

1 И  Господ говорѝ на Моисей:

2 a  Заповядай на израилтяните да извеждат вън от стана всеки, който е прокажен, и всеки, който има течение, и всеки, който е нечист от мъртвец.

3 b  Както от мъжки, така и от женски пол – извеждайте ги; вън от стана ги извеждайте, за да не мърсят становете си, сред които Аз обитавам.

4 И израилтяните направиха така и ги изведоха вън от стана; както каза  Господ на Моисей, така направиха израилтяните.

5  Господ говорѝ още на Моисей:

6 c  Кажи на израилтяните: Когато мъж или жена, като човек, направи какъв да е грях и извърши престъпление против  Господа , и този човек стане виновен,

7 d  тогава да изповяда греха, който е направил, и да върне онова, за което е виновен, и като прибави към него една пета част, да го даде на онзи, пред когото се е провинил.

8 e  Но ако човекът няма сродник, на когото да върне онова, за което се е провинил, тогава това, което поради виновността трябва да се върне на  Господа , нека бъде на свещеника заедно с овена на умилостивението, с който ще направи умилостивение за него.

9 f  Всеки принос за издигане от всичките осветени неща на израилтяните, който донасят на свещеника, нека бъде негов.

10 g  Негови да бъдат и посветените неща от всеки човек; всичко, каквото дава някой на свещеника, нека бъде негово.

11  Господ говорѝ още на Моисей:

12 Говорѝ на израилтяните: Ако жената на някого прегреши и направи престъпление против него,

13 h  като лежи някой с нея и излее семе, и това се укрие от очите на мъжа ѝ, и тя се оскверни тайно, без да има свидетел против нея и без да бъде хваната в делото,

14 и дойде върху него дух на ревност и ревнува жена си, а тя е осквернена, или му дойде дух на ревност и ревнува жена си, а тя не е осквернена,

15 i  тогава този човек да доведе жена си при свещеника и да донесе приноса ѝ за нея, една десета от ефа ечемичено брашно; но с елей да не го полее, нито да сложи върху него ливан, защото е принос за ревност, принос за спомен, който напомня за беззаконие.

16 Тогава свещеникът да я приведе и да я постави пред  Господа .

17 После свещеникът да вземе свята вода в пръстен съд; и свещеникът да вземе от пръстта, която е по пода на скинията, и да я сложи във водата.

18 И свещеникът, като постави жената пред  Господа , да открие главата ѝ и да сложи в ръцете ѝ приноса за спомен, приноса за ревност; и свещеникът да има в ръката си горчивата вода, която докарва проклятие.

19 И свещеникът да я закълне, като каже на жената: Ако не е легнал някой с теб и ти не си се отклонила в нечистота, като си под закона на мъжа си, бъди неповредена от тази горчива вода, която докарва проклятие;

20 но ако си прегрешила, като си под закона на мъжа си, и си се осквернила, и ако е лежал с тебе някой освен мъжа ти

21 j  (тогава свещеникът да закълне жената с клетва на проклятие и да ѝ каже:),  Господ да те постави за проклинане и клетва в народа ти, като  Господ направи да изсъхне бедрото ти и да се надуе коремът ти;

22 k  и да влезе тази вода, която докарва проклятие, във вътрешностите ти и да надуе корема ти, и да изсуши бедрото ти; и жената нека отговори: Амин, амин.

23 После свещеникът да напише тези клетви на книга и да ги заличи с горчивата вода;

24 и да даде на жената да изпие горчивата вода, която докарва проклятие; и като влезе в нея водата, която докарва проклятие, да стане горчива.

25 l  Тогава свещеникът да вземе от ръката на жената приноса на ревността, да полюшне този принос пред  Господа и да го принесе на жертвеника;

26 m  и свещеникът да вземе една шепа от приноса за спомен, да го изгори на жертвеника и след това да даде на жената да изпие водата.

27 n  А когато я напои с водата, тогава, ако е осквернена и е извършила престъпление против мъжа си, водата, която докарва проклятие, като влезе в нея, ще стане горчива и ще надуе корема ѝ, и бедрото ѝ ще изсъхне; и тази жена ще бъде за проклинане в народа си.

28 Но ако жената не е осквернена и е чиста, тогава ще остане неповредена и ще зачева.

29 Това е законът за ревността, когато някоя жена, като е под закона на мъжа си, се оскверни

30 или когато дойде дух на ревност върху някой мъж и ревнува жена си, тогава нека постави жената пред  Господа и свещеникът нека постъпи с нея във всичко според този закон.

31 o  Така мъжът ще бъде чист от беззаконие, а жената ще носи беззаконието си.
Copyright information for BulProtRev