Philippians 2

Исус Христос – образец за живот

1 a И така, ако има някое насърчение в Христос или някоя утеха в любовта и общение в Духа, или някое милосърдие и състрадание,

2 b направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, като стоите в една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени.

3 c Не правете нищо от съперничество или от тщеславие, но нека всеки със смиреномъдрие смята другия по-горен от себе си.

4 d Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото.

5 e Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус,

6 f Който, като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога,

7 g но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците;

8 h и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.

9 i Затова и Бог Го превъзвиси и Му подари името, което е над всяко друго име,

10 j така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества

11 k и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Усърдие в доброто

12 l Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни – не само в моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет.

13 m Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.

14 n Вършете всичко без роптание и без пререкание,

15 o за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чеда всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света,

16 p като явявате словото на живота; за да имам с какво да се хваля в деня на Христос, че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно.

17 q Но макар че се принасям аз като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се и с всички вас се радвам.

18 Подобно и вие се радвайте, и с мене заедно се радвайте.

Тимотей и Епафродит – апостолски сътрудници

19 r А се надявам на Господ Исус да ви изпратя скоро Тимотей, за да се утеша и аз, като узная вашето състояние.

20 s Защото нямам никой друг на еднакъв дух с мене, който да се погрижи искрено за вас.

21 t Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христово.

22 u А вие знаете неговата изпитана вярност, че той е служител с мене в делото на благовестието, както дете слугува на баща си.

23 Затова и се надявам да го изпратя при вас, щом разбера какво ще стане с мен,

24 v а съм уверен в Господа, че и аз самият скоро ще дойда.

25 w Сметнах обаче за нужно да ви изпратя брат Епафродит, моя съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите,

26 x понеже милееше за всички ви и тъжеше, защото бяхте чули, че бил болен.

27 И наистина, той боледува почти до смърт; но Бог му показа милост – и не само на него, но и на мене, за да нямам скръб върху скръб.

28 Затова и по-скоро го изпратих, така че като го видите, да се зарадвате пак и аз да скърбя по-малко.

29 y И така, приемете го в Господа с пълна радост; и имайте такива на почит,

30 z понеже заради Христовото дело той дойде близо до смърт, като изложи живота си на опасност, за да допълни липсата на вашето служение към мен.
Copyright information for BulProtRev