Philippians 2:19

Тимотей и Епафродит – апостолски сътрудници

19 a А се надявам на Господ Исус да ви изпратя скоро Тимотей, за да се утеша и аз, като узная вашето състояние.
Copyright information for BulProtRev