Philemon 1

Обичта и вярата на Филимон

1 a  Павел, затворник за Христос Исус, и брат Тимотей, до нашия възлюбен съработник Филимон
Copyright information for BulProtRev