Proverbs 10

ПЪРВИ СБОРНИК С МЪДРОСТИ НА СОЛОМОН

( 10:1—22:16 )

Праведният и нечестивият

1 a  Притчи Соломонови.
Мъдър син радва баща си.
А безумен син е тъга за майка си.
2 b  Съкровища, придобити с неправда, не ползват;
а правдата избавя от смърт.
3 c   Господ няма да остави да гладува душата на праведния;
но отхвърля злобното желание на нечестивите.
4 d  Ленивата ръка докарва бедност,
а трудолюбивата ръка обогатява.
5 e  Който събира лятно време, той е разумен син,
а който спи по жътва, той е син, който докарва срам.
6 f  Благословения почиват върху главата на праведния;
а устата на нечестивите покриват насилие.
7 g  Паметта на праведния е благословена,
а името на нечестивите ще изгние.
8 h  Мъдрият по сърце приема заповеди;
а безумният бъбривец пада.
9 i  Който ходи непорочно, ходи безопасно,
а който изкривява пътищата си, ще се познае.
10 j  Който намигва с око, докарва скръб,
а безумният бъбривец пада.
11 k  Устата на праведния са извор на живот,
а устата на нечестивите покриват насилие.
12 l  Омразата повдига раздори,
а любовта покрива всички грешки.
13 m  В устните на разумния се намира мъдрост,
а тоягата е за гърба на безумния.
14 n  Мъдрите запазват знанието,
а устата на безумния са близка гибел.
15 o  Имотът на богатия е неговият укрепен град,
а съсипия за бедните е тяхната бедност.
16 Заплатата на праведния е за живот,
а благоуспяването на нечестивия е за грях.
17 Който внимава в изобличението, е по пътя към живот,
а който пренебрегва мъмренето, се заблуждава.
18 p  Който таи омраза, има лъжливи устни;
и който възгласява клевета, е безумен.
19 q  В многото говорене грехът е неизбежен;
а който въздържа устните си, е разумен.
20 Езикът на праведния е избрано сребро;
сърцето на нечестивите струва малко.
21 Устните на праведния хранят мнозина;
а безумните умират от нямане на разум.
22 r  Благословението  Господне обогатява;
и трудът на човека няма да прибави нищо.
23 s  Злотворството е като забавление за безумния.
Така е и мъдростта на разумния човек.
24 t  Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне;
а желанието на праведните ще се изпълни.
25 u  Както отминава вихрушката, така и нечестивият изчезва;
а праведният има вечна основа.
26 Както е оцетът за зъбите и димът за очите,
така е ленивият за онези, които го пращат.
27 v  Страхът от  Господа прибавя дни,
а годините на нечестивите се съкращават.
28 w  Надеждата на праведните е радост,
а очакването на нечестивите е напразно
10:28 От евр. погива.
.
29 y  Пътят  Господен е крепост за непорочния
и съсипване за онези, които вършат беззаконие.
30 z  Праведният никога няма да се поклати,
а нечестивите няма да населят земята.
31 aa  От устата на праведния блика мъдрост,
а лъжливият език ще бъде отрязан.
32 Устните на праведния знаят приятното за слушане ;
а устата на нечестивите говорят извратеното.
Copyright information for BulProtRev