Proverbs 15

Езикът и сърцето на мъдрите

1 a  Мек отговор отклонява от ярост,
а оскърбителната дума възбужда гняв.
2 b  Езикът на мъдрите изказва знание,
а устата на безумните изригват глупост.
3 c  Очите  Господни са на всяко място
и наблюдават злите и добрите.
4 Благият език е дърво на живот,
а извратеността в него съкрушава духа.
5 d  Безумният презира поуката на баща си,
а който внимава в изобличението, е благоразумен.
6 В дома на праведния има голямо изобилие,
а в доходите на нечестивия има загриженост.
7 Устните на мъдрите разсяват знание,
а сърцето на безумните не прави така.
8 e  Жертвата на нечестивите е мерзост пред  Господа ,
а молитвата на праведните е приятна за Него.
9 f  Пътят на нечестивия е мерзост за  Господа ,
а Той обича този, който следва правдата.
10 g  Има тежко наказание за онези, които се отбиват от пътя;
и който мрази изобличение, ще умре.
11 h  Адът и гибелта са открити пред  Господа ,
колко повече – сърцата на човешките синове!
12 i  Присмивателят не обича изобличителя си,
нито ще отиде при мъдрите.
13 j  Весело сърце прави засмяно лице,
а от скръбта на сърцето духът се съкрушава.
14 Сърцето на разумния търси знание,
а устата на безумните се хранят с глупост.
15 k  За наскърбения всички дни са зли,
а онзи, който е с весело сърце, има вечно пируване.
16 l  По-добро е малкото със страх от  Господа ,
отколкото много съкровища с безпокойство.
17 m  По-добра е гощавката от зеле с любов,
отколкото охранено говедо с омраза.
18 n  Яростният човек повдига препирни,
а който не се гневи, бързо усмирява крамоли.
19 o  Пътят на ленивия е като трънен плет,
а пътят на праведните е като друм.
20 p  Мъдър син радва баща си,
а безумен човек презира майка си.
21 q  На безумния глупостта е радост,
а разумен човек ходи по прав път.
22 r  Където няма съветване, намеренията се осуетяват,
а в множеството на съветниците те се утвърждават.
23 s  От отговора на устата си човек изпитва радост;
и дума, навреме казана, колко е добра!
24 t  За разумния пътят на живота върви нагоре,
за да се отклони от ада долу.
25 u   Господ съсипва дома на горделивите,
а утвърждава предела на вдовицата.
26 v  Лошите помисли са мерзост пред  Господа !
А чистите думи са Му угодни.
27 w  Користолюбивият смущава своя дом,
а който мрази даровете, ще живее.
28 x  Сърцето на праведния обмисля какво да отговаря,
а устата на нечестивите изригват зло.
29 y   Господ е далеч от нечестивите,
а слуша молитвата на праведните.
30 Светъл поглед весели сърцето
и добри вести угояват костите.
31 z  Ухо, което слуша животворното изобличение,
ще пребивава между мъдрите.
32 Който отхвърля поуката, презира душата си,
а който слуша изобличението, придобива разум.
33 aa  Страхът от  Господа е възпитание в мъдрост
и смирението предшества славата.
Copyright information for BulProtRev