Proverbs 20

Непорочността на праведния

1 a  Виното е присмехулник и спиртното питие – крамолник;
и който се увлича по тях, е неблагоразумен.
2 b  Царското заплашване е като рев на лъв;
който го дразни, съгрешава против живота си.
3 c  Чест е за човека да страни от препирни;
а всеки безумен се кара.
4 d  Ленивият не иска да оре – поради зимата,
затова, когато търси във време на жътва, няма да има нищо.
5 e  Намерението в сърцето на човека е като дълбока вода;
но разумен човек ще го извади.
6 f  Повечето хора разгласяват всеки своята доброта;
но кой може да намери верен човек?
7 g  Децата на праведен човек, който ходи в непорочността си,
са блажени след него.
8 h  Цар, който седи на съдебен престол,
пресява всяко зло с очите си.
9 i  Кой може да каже: Очистих сърцето си;
чист съм от греховете си?
10 j  Нееднакви грамове и различни мерки –
и двете са мерзост за  Господа .
11 k  Даже и детето се изявява чрез постъпките си –
дали делата му са чисти и прави.
12 l  Слушащото ухо и гледащото око –
 Господ е направил и двете.
13 m  Не обичай спането, да не би да обеднееш!
Отвори очите си и ще се наситиш с хляб.
14 Лошо е! Лошо е! – казва купувачът,
но като си отиде, тогава се хвали.

Заграбеното богатство

15 n  Има злато и изобилие от скъпоценни камъни,
но устните на знанието са скъпоценно украшение.
16 o  Вземи дрехата на този, който поръчителства за чужд.
Да! Вземи залог от онзи, който поръчителства за чужди хора.
17 p  Хлябът, спечелен с лъжа, е сладък за човека;
но после устата му ще се напълнят с камъчета.
18 q  Намеренията се утвърждават чрез съвещание,
затова с мъдър съвет обявявай война.
19 r  Одумникът обикаля и открива тайни,
затова не се събирай с онзи, който отваря широко устните си.
20 s  Светилникът на този, който злослови баща си или майка си,
ще изгасне в най-мрачната тъмнина.
21 t  На богатство, което бързо се придобива първоначално,
сетнината няма да бъде благословена.
22 u  Не казвай: Ще въздам на злото;
почакай  Господа и Той ще те избави.
23 v  Различни грамове са мерзост за  Господа
и неверните везни не са добри.
24 Стъпките на човека се оправят от  Господа ;
и така, как би познал човек пътя си?
25 w  Примка е за човека да казва необмислено: Посвещавам това,
и след като се е обрекъл, тогава да разпитва.
26 x  Мъдрият цар пресява нечестивите
и докарва върху тях колелото на вършачката.
27 y  Духът на човека е светило  Господне ,
което изпитва всички най-вътрешни части на тялото.
28 z  Милост и вярност пазят царя
и той поддържа престола си с милост.
29 aa  Славата на младите е силата им
и украшението на старците са белите им коси.
30 Бой, който наранява,
и удари, които стигат до най-вътрешните части на тялото,
очистват злото.
Copyright information for BulProtRev