Proverbs 25

Пред лицето на царя

1 a И тези са Соломонови притчи, които събраха хората на Юдейския цар Езекия: 2 b Слава за Бога е да скрива всяко нещо,
а слава е на царете да издирват работите.
3 Височината на небето и дълбочината на земята,
и сърцата на царете са неизследими.
4 c Отмахни нечистото от среброто
и ще излезе съд за златаря.
5 d Отмахни нечестивите от царя
и престолът му ще се утвърди в правда.
6 Не се надигай пред царя
и не стой на мястото на големците,
7 e защото по-добре е да ти кажат: Мини тук, по-горе,
отколкото да те сложат по-долу в присъствието на началника, когото са видели очите ти.
8 f Не бързай да излезеш, за да се караш,
да не би най-сетне да не знаеш какво правиш,
когато те засрами противникът
25:8 От евр. ближният.
ти.
9 h Разисквай делото си с противника
25:9 От евр. ближният.
си сам,
но не разкривай чужди тайни,
10 да не би да те укори онзи, който те слуша,
и твоето безчестие да остане незаличимо.
11 j Дума, казана на място, е
като златни ябълки в сребърни съдове.
12 Както е обица и украшение от чисто злато за човек,
така е мъдрият изобличител за внимателното ухо.
13 k Както е ледената прохлада в жътвено време,
така е верният посланик на тези, които го изпращат,
защото освежава душата на господаря си.
14 l Който лъжливо се хвали за подаръци, които дава,
прилича на облаци от вятър без дъжд.

Правила за живот и отношението към врага

15 m Чрез въздържаност се склонява управител
и мек език троши кости.
16 n Намериш ли мед, яж само колкото ти е нужно,
да не би да се преситиш от него и да го повърнеш.
17 Рядко слагай крака си в къщата на съседа си,
да не би да му досадиш и той да те намрази.
18 o Човек, който лъжесвидетелства против ближния си,
е като чук, меч и остра стрела.
19 Доверие към неверен човек, в усилно време,
е като счупен зъб и изкълчен крак.
20 p Както е този, който съблича дрехата си в студено време,
и както оцет на рана,
така е и онзи, който пее песни на оскърбено сърце.
21 q Ако е гладен врагът ти, дай му хляб да яде,
и ако е жаден, утоли жаждата му с вода.
22 r Защото така ще натрупаш жар на главата му
и Господ ще те възнагради.
23 s Както северният вятър причинява дъжд,
така и тайно одумващият език – разгневено лице.
24 t По-добре е да живее някой в ъгъл на покрива,
отколкото в широка къща със свадлива жена.
25 Както е студената вода за жадна душа,
така е добрата вест от далечна земя.
26 Праведният, който отстъпва пред нечестивия,
е като мътен извор и развален източник.
27 u Не е добре да яде някой много мед.
Така също не е славно да търсят хората своята си слава.
28 v Който не владее духа си,
е като съборен град без стени.

Proverbs 26

Безумният и неговото безумие

1 w Както сняг лятно време
и както дъжд по жътва,
така и чест не прилича на безумния.
2 x Както врабче хвръква и както лястовица отлита,
така и проклятие не постига без причина.
3 y Бич за коня, юзда за осела
и тояга за гърба на безумните.
4 Не отговаряй на безумния според безумието му,
да не би да станеш и ти подобен на него.
5 z Отговаряй на безумния според безумието му,
да не би да се има за мъдър в очите си.
6 Който праща известие чрез безумния,
отсича краката си и си докарва
26:6 От евр. и пие.
вреда.
7 Както безполезни висят краката на куция,
така е притча в устата на безумния.
8 Както онзи, който хвърля възел със скъпоценни камъни в грамада,
така е този, който отдава чест на безумния.
9 Като трън, който боде ръката на пияницата,
така е притча в устата на безумните.
10 Както стрелец, който безогледно наранява всички,
така е онзи, който наема на работа безумен, или онзи, който наема на работа скитници.
11 ab Както кучето се връща на бълвоча си,
така безумният повтаря своята глупост.
12 ac Видял ли си човек, който се смята за мъдър?
Повече надежда има за безумния, отколкото за него.

Ленивият човек и лъжливият език

13 ad Ленивият казва: Лъв има на пътя!
Лъв има по улиците!
14 Както врата се завърта на пантите си,
така и ленивият – на постелката си.
15 ae Ленивият потапя ръката си в паницата,
а го мързи да я върне в устата си.
16 Ленивият смята себе си за по-мъдър
от седем души, които могат да дадат умен отговор.
17 Минувачът, който се дразни от чужда разпра,
е като онзи, който хваща куче за ушите.
18 Както лудият, който хвърля главни, стрели и смърт,
19 af така е човекът, който мами ближния си
и казва: Не направих ли това на шега?
20 ag Където няма дърва, огънят изгасва;
и където няма клюкар, раздорът престава.
21 ah Както са въглища за жарта и дърва за огъня,
така е и кавгаджията, за да разпалва препирня.
22 ai Думите на клюкаря са като сладки залъци
и слизат вътре в корема.
23 Усърдните устни с нечестиво сърце
са като сребърна глеч, намазана на пръстен съд.
24 Ненавистникът лицемерства с устните си,
но крои коварство в сърцето си;
25 aj когато говори сладко, не му вярвай,
защото има седем мерзости в сърцето му;
26 макар омразата му да се покрива с измама,
нечестието му ще се изяви сред събранието.
27 ak Който копае ров, ще падне в него,
и който търкаля камък, върху него ще се обърне.
28 Лъжливият език мрази наранените от него
и ласкателните уста докарват съсипия.

Proverbs 27

Мъдростта и човешките недостатъци

1 al Не се хвали с утрешния ден,
защото не знаеш какво ще роди денят.
2 am Нека те хвали друг, а не твоите уста,
чужд, а не твоите устни.
3 Камъкът е тежък и пясъкът много тежи;
но досадата на безумния е по-тежка и от двете.
4 an Яростта е жестока и гневът е като наводнение,
но кой може да устои пред завистта?
5 ao Явното изобличение е по-добро
от онази любов, която не се проявява.
6 ap Удари от приятел са искрени,
а целувки от неприятел – изобилни.
7 aq Наситената душа се отвръща и от медена пита,
а на гладната душа всичко горчиво е сладко.
8 Както птица, която е напуснала гнездото си,
така е човек, който е напуснал мястото си.
9 Както благоуханните масла и каденията веселят сърцето,
така – и сладостта на сърдечния съвет на приятел.
10 ar Не изоставяй своя приятел, нито приятеля на баща си.
И не влизай в къщата на брат си в деня на нещастието си.
По-добре близък съсед, отколкото далечен брат.
11 as Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми,
за да имам какво да отговарям на онзи, който ме укорява.
12 at Благоразумният предвижда злото и се укрива,
а неразумните вървят напред – и страдат.
13 au Вземи дрехата на този, който поръчителства за чужд.
Да! Вземи залог от онзи, който поръчителства за чужда жена.
14 Който става рано и благославя ближния си с висок глас,
ще се сметне, като че го кълне.
15 av Непрестанно капене в дъждовен ден
и свадлива жена са еднакви;
16 който може да я обуздае, би обуздал вятъра
и би скрил благоуханно масло с десницата си.

Неудовлетвореността на човека

17 Желязо остри желязо;
така и човек наостря лицето си срещу приятеля си.
18 aw Който пази смокинята, ще яде плода ѝ,
и който се грижи за господаря си, ще бъде почитан.
19 Както водата отразява лице срещу лице,
така сърцето – човек срещу човека.
20 ax Адът и смъртта не се насищат;
така и човешките очи не се насищат.
21 ay Горнилото е за пречистване среброто и пещта – за златото.
А човек се изпитва чрез онова, с което се хвали.
22 az Дори и с черясло да сгрухаш безумния в кутел между грухано жито,
пак безумието му няма да се отдели от него.
23 Внимавай да познаваш състоянието на стадата си
и се грижи за добитъка си;
24 защото богатството не е вечно
и короната не трае от род в род.
25 ba Сеното се прибира, зеленината се явява
и планинските билки се събират.
26 Агнетата ти служат за облекло
и козлите – за
27:26 От евр. стойността.
купуване на нива.
27 Ще има достатъчно козе мляко за храна
на тебе, на дома ти и за живеене на слугините ти.

Proverbs 28

Нечестиви и праведници – възмездие и награда

1 bc Нечестивите бягат, без да ги гони някой,
а праведните са смели като млад лъв.
2 От бунтовете на страната началниците ѝ са много,
но чрез умни и вещи хора един неин управител продължава дълго време.
3 bd Беден човек, който насилва немотните,
е като пороен дъжд, който не оставя храна.
4 be Които отстъпват от закона, хвалят нечестивите,
но които пазят закона, се противят на тях.
5 bf Злите хора не разбират от правосъдие,
но тези, които търсят Господа , разбират всичко.
6 bg По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си,
отколкото онзи, който се криви между два пътя,
макар и да е богат.
7 bh Който пази закона, е разумен син,
а който дружи с чревоугодниците, засрамва баща си.
8 bi Който умножава имота си с лихварство и грабителство,
го събира за този, който показва милост към сиромасите.
9 bj Който отклонява ухото си от слушане на закона,
на такъв самата му молитва е мерзост.
10 bk Който заблуждава праведните в лош път,
той сам ще падне в своята яма,
а непорочните ще наследят добрини.
11 bl Богатият човек мисли себе си за мъдър,
но разумният сиромах го преценява.
12 bm Когато тържествуват праведните, има голяма слава,
а когато се издигнат нечестивите, човек се крие.
13 bn Който крие престъпленията си, няма да успее,
а който ги изповяда и оставя, ще намери милост.
14 bo Блажен онзи човек, който се бои винаги,
а който закоравява сърцето си, ще изпадне в бедствие.
15 bp Като ревящ лъв и гладна мечка
е нечестив управител над беден народ.
16 О, княже, лишен от разум, но велик да насилстваш,
знай, че който мрази грабителство, ще продължи дните си.
17 bq Човек, който е натоварен с кръвта на друг човек,
ще побърза да отиде в ямата; никой да не го спира.
18 br Който ходи непорочно, ще се избави,
а който ходи по криви пътища, изведнъж ще падне.
19 bs Който обработва земята си, ще се насити с хляб,
а който следва суетни неща, ще го постигне
28:19 От евр. пълен със сиромашия.
сиромашия.
20 Верният човек ще има много благословения;
а който бърза да се обогати, няма да остане ненаказан.
21 bu Не е добре да бъде човек лицеприятен,
защото за един залък хляб такъв човек
ще извърши престъпление.
22 bv Който има лошо око, бърза да се обогати,
а не знае, че ще го постигне немотия.
23 bw Който изобличава човека, после ще намери по-голямо благоволение,
отколкото онзи, който ласкае с езика си.
24 bx Който краде от баща си или от майка си и казва:
Не е грях, той е другар на грабителя.
25 by Човек с надменна душа повдига крамоли,
а който уповава на Господа , ще затлъстее.
26 Който уповава на своето си сърце, е безумен,
а който ходи разумно, той ще се избави.
27 bz Който дава на сиромасите, няма да изпадне в немотия,
а който закрива очите си, за да не ги вижда, ще има много клетви.
28 ca Когато се възвисят нечестивите, хората се крият,
но когато те загиват, праведните се умножават.

Proverbs 29

Възхвала на правосъдието и проклятие на нечестието

1 cb Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си,
внезапно ще бъде съкрушен, и то без поправление.
2 cc Когато праведните са на власт, народът се радва;
но когато нечестивият началства, народът въздиша.
3 cd Който обича мъдростта, радва баща си,
а който дружи с блудници, разпилява имота му.
4 Чрез правосъдие царят утвърждава земята си,
а който ламти за подкупи и подаръци, я съсипва.
5 Човек, който ласкае ближния си,
опъва мрежа пред стъпките му.
6 В беззаконието на лошия човек има примка,
а праведният пее и се радва.
7 ce Праведният вниква в съдебните дела на бедните;
нечестивият няма даже разум, за да ги изследва.
8 cf Присмивателите палят града,
а мъдрият усмирява гнева.
9 cg Ако мъдър човек има спор с безумен,
той се разярява, смее се и няма спокойствие.
10 ch Кръвожадните мъже мразят непорочния,
но праведните се грижат
29:10 От евр. питат.
за живота му.
11 cj Безумният излива целия си гняв,
а мъдрият го задържа и укротява.
12 Ако управителят слуша лъжливи думи,
то всичките му слуги стават нечестиви.
13 ck Сиромах и притеснител се срещат;
Господ просвещава очите на всички тях.
14 cl Когато цар съди вярно сиромасите,
престолът му ще бъде утвърден завинаги.
15 cm Тоягата и изобличението дават мъдрост,
а пренебрегнатото дете засрамва майка си.
16 cn Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава,
но праведните ще видят падането им.
17 co Наказвай сина си и той ще те успокои.
Да! Ще даде наслада на душата ти.
18 cp Където няма пророческо видение, народът се разюздва,
а който пази закона, е блажен.
19 Слугата не се поправя с думи,
защото, при все че разбира, не обръща внимание.
20 cq Видял ли си човек, прибързан в работите си?
Има повече надежда за безумния, отколкото за него.
21 Ако някой глези слугата си от детинство,
най-накрая той ще му стане като син
29:21 Или: ще излезе упорит.
.
22 cs Гневлив човек възбужда препирни
и сприхав човек беззаконства много.
23 ct Гордостта на човека ще го смири,
а смиреният ще придобие чест.
24 cu Който е съдружник с крадец, мрази душата си;
той слуша заклеването, а не издава.
25 Страхът от човека слага примка,
а който уповава на Господа , ще бъде поставен нависоко.
26 cv Мнозина търсят благоволението на управителя,
но съдбата на човека е от Господа .
27 Несправедлив човек е мерзост за праведните;
и който ходи в прав път, е мерзост за нечестивите.
Copyright information for BulProtRev