Psalms 106

Божията милост към Неговия народ

(По слав. 105.)
1 a Алилуя. Славете Господа , защото е благ.
Защото Неговата милост трае довека.
2 b Кой може да изкаже великите дела на Господа
или да разгласи цялото Негово хваление?
3 c Блажени онези, които пазят правосъдие;
блажен онзи, който върши правда по всяко време.
4 d Помни ме, Господи , с благоволението,
което храниш към народа Си;
посети ме със спасението Си;
5 за да видя благоденствието на Твоите избрани,
за да се радвам във веселието на народа Ти,
за да се хваля заедно с Твоето наследство.
6 e Съгрешихме ние и бащите ни,
беззаконие и нечестие извършихме.
7 f Бащите ни не разсъждаваха за Твоите чудесни дела в Египет,
не си спомняха многото Твои милости,
а се възпротивиха при морето, при Червеното море.
8 g При все това Бог ги избави заради името Си,
за да направи познато могъществото Си.
9 h Смъмра Червеното море и то изсъхна;
и така ги преведе през дълбочините като през пасбище
10 i и ги спаси от ръката на ненавистника им,
и ги изкупи от ръката на неприятеля.
11 j Водите покриха противниците им;
не остана нито един от тях.
12 k Тогава повярваха на думите Му,
пееха Му хваления.
13 l Но скоро забравиха делата Му,
не чакаха изпълнението на намерението Му,
14 m а се полакомиха твърде много в пустинята
и изпитаха Бога в безводната страна;
15 n и Той им даде това, което искаха;
прати обаче мършавост на душите им.
16 o Също и на Моисей те завидяха в стана
и на Господния светия Аарон.
17 p Земята се разтвори и погълна Датан,
и покри Авироновата дружина;
18 q и огън се запали сред дружината им;
пламък изгори нечестивите.
19 r Те направиха теле в Хорив
и се поклониха на излят идол;
20 s така размениха Славата си
срещу подобие на вол, който яде трева!
21 t Забравиха своя Избавител, Бога,
Който беше извършил велики дела в Египет,
22 u чудесни дела в Хамовата земя,
страшни неща около Червеното море.
23 v Затова Той каза, че ще ги изтреби;
само че избраният му Моисей застана пред Него в пролома,
за да отвърне гнева Му, да не би да ги погуби.
24 w Дори те презряха желаната земя,
не повярваха в Неговото слово,
25 x а зароптаха в шатрите си
и не послушаха гласа на Господа .
26 y Затова Той им се закле
106:26 От евр. повдигна ръката Си.
,
че ще ги повали в пустинята
27 aa и че ще повали потомството им между народите,
и ще ги разпръсне по разни страни.
28 ab Също те се прилепиха към Ваалфегор
и ядоха жертви, принесени на мъртви богове.
29 И така предизвикаха Бога с делата си
дотолкова, че язвата направи пролом между тях.
30 ac Но стана Финеес и извърши посредничество,
и язвата престана;
31 ad и това му се вмени за правда
от род в род довека.
32 ae Също и при водите на Мерива те Го разгневиха,
така че нещастие сполетя Моисей заради тях;
33 af защото се разбунтуваха против Духа Му
и Моисей говори несмислено с устните си.
34 ag При това те не изтребиха племената,
както Господ им беше заповядал,
35 ah а се смесиха с тези народи
и се научиха на техните дела;
36 ai така че служиха на идолите им,
които станаха примка за тях.
37 aj Да! Синовете си и дъщерите си
принесоха в жертва на бесовете
38 ak и проляха невинна кръв –
кръвта на синовете и дъщерите си,
които пожертваха на ханаанските идоли;
и земята се оскверни от кръвопролития.
39 al Така те се оскверниха от делата си
и блудстваха в действията си.
40 am Затова гневът на Господа пламна против народа Му
и Той се погнуси от наследството Си.
41 an Предаде ги в ръцете на народите;
и ги завладяха противниците им.
42 Неприятелите им продължиха да ги притесняват
и те останаха подчинени под ръката им.
43 ao Много пъти Той ги избавя;
но понеже намеренията им бяха бунтовнически,
затова се и унижиха поради беззаконието си.
44 ap Въпреки това обаче Той погледна към утеснението им,
когато чу вика им;
45 aq спомни си за тях Своя завет
и се разкая според голямата Си милост;
46 ar също направи да ги съжаляват
всички, които ги бяха пленили.
47 as Избавѝ ни, Господи , Боже наш,
и ни съберѝ измежду народите,
за да славословим Твоето свято име
и да тържествуваме с Твоята хвала.
48 at Благословен да е Господ ,
Израилевият Бог, отвека и довека;
и целият народ да каже: Амин. Алилуя.
Copyright information for BulProtRev