Psalms 108

Бог избавя Своите възлюбени

(По слав. 107.)

1 a Песен. Давидов псалом. Непоколебимо е сърцето ми, Боже;
ще пея, а още ще славословя с душата си.
2 b Събуди се, псалтире и арфо;
сам аз ще се събудя в ранно утро.
3 Ще Те хваля, Господи , между племената;
ще Те славословя между народите.
4 Защото Твоята милост е по-велика от небесата
и Твоята вярност стига до облаците.
5 c Възнеси се, Боже, над небесата;
славата Ти нека бъде по цялата земя,
6 d за да се избавят Твоите възлюбени.
Спаси ни с десницата Си и ни послушай.
7 Бог говори със светостта Си; затова аз ще тържествувам;
ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот;
8 e мой е Галаад, мой и Манасия,
Ефрем също е защита на главата ми,
Юда е скиптър мой;
9 Моав е умивалникът ми,
на Едом ще хвърля обувката си,
ще възкликна над филистимската земя.
10 f Кой ще ме въведе в укрепения град?
Кой ще ме заведе до Едом?
11 Не Ти ли, Боже, Който си ни отхвърлил
и не излизаш вече, о Боже, с войските ни?
12 Помогни ни срещу противника,
защото човешката помощ е суетна.
13 g Чрез Бога ще вървим храбро,
защото Той е, Който ще стъпче противниците ни.
Copyright information for BulProtRev