Psalms 115:4-8

4 a [12] Техните идоли са сребро и злато, творение на човешките ръце.

5 [13] Уста имат, но не говорят; очи имат, но не виждат;

6 [14] уши имат, но не чуват; ноздри имат, но не миришат;

7 [15] ръце имат, но не докосват; крака имат, но не ходят;
нито издават глас от гърлото си.

8 b [16] Подобни на тях ще станат онези, които ги правят, както и всеки, който уповава на тях.
Copyright information for BulProtRev