Psalms 52

Божието осъждение и милост

(По слав. 51.)

1 a За първия певец, Давидова поука, когато беше дошъл едомецът Доик при Саул и му беше казал: Давид дойде в Ахимелеховата къща
52:1 1 Цар. 21:7; 22:9.
. Защо се хвалиш със злобата, силни човече?
Милостта Божия пребъдва до века.
2 c Езикът ти, като действа коварно,
подобно на остър бръснач, измисля нечестие.
3 d Обичаш злото повече от доброто
и да лъжеш – повече, отколкото да говориш правда.
(Села.)

4 Обичаш всички гибелни думи и измамливия език.
5 e Затова и тебе Бог ще съкруши съвсем,
ще те изтръгне и ще те премести от шатъра ти
и ще те изкорени от земята на живите.
(Села.)

6 f А праведните, като видят това, ще се убоят
и ще му се присмеят и кажат:
7 g Ето човек, който не направи Бога своя крепост,
а уповаваше на многото си богатство
и се закрепваше в нечестието си.
8 h А аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом;
уповавам на Божията милост от века и до века.
9 i Винаги ще Те славословя, защото Ти си сторил това;
и пред Твоите светии ще призовавам името Ти,
защото е благо.
Copyright information for BulProtRev