Psalms 7

Моята защита е в Бога

1 a  Оплакване на Давид, което той пя на  Господа поради думите на вениаминеца Хус.  Господи , Боже мой, на Теб уповавам;
спаси ме от всичките ми преследвачи и ме избави;
2 b  да не би да скъса като лъв душата ми
и я раздере, без да се намери избавител.
3 c   Господи , Боже мой, ако съм сторил аз това –
ако има в ръцете ми беззаконие,
4 d  ако съм въздал зло на онзи, който беше в мир с мен,
или съм обрал онзи, който без причина ме преследва,
5 то нека неприятелят подгони душата ми и я стигне,
нека стъпче в земята живота ми
и нека повали в пръстта славата ми.
(Села.)

6 e  Стани,  Господи , в гнева Си;
повдигни се срещу яростта на противниците ми
и се събуди заради мене, Ти, Който си отредил съда.
7 И нека събраните племена Те обикалят;
и Ти се върни да седнеш нависоко над тях.
8 f   Господ съди племената;
съдѝ и мене,  Господи , според правдата ми;
и според моето незлобие нека ми бъде.
9 g  Нека се спре вече беззаконието на нечестивите;
а праведния утвърди Ти, Боже праведни,
Който изпитваш сърцата и това, което е вътре.
10 h  Моята защита е в Бога,
Който избавя онези, които са с право сърце.
11 Бог е праведен съдия.
Да! Бог, Който се гневи всеки ден на нечестивия.
12 i  Ако не се обърне нечестивият,
Той ще изостри меча Си;
опънал и приготвил е лъка Си.
13 j  Приготвил е против него и смъртоносни оръдия;
прави стрелите Си огнени стрели.
14 k  Ето, нечестивият е в мъки да роди беззаконие,
зачева нечестие и ражда лъжа.
15 l  Изкопал е ров и го е направил дълбок;
но той сам ще падне в ямата, която е изкопал.
16 m  Нечестието му ще се върне върху неговата глава
и насилието му ще слезе върху неговото теме.
17 Аз ще хваля  Господа за Неговата правда
и ще възпявам името на Всевишния  Господ .
Copyright information for BulProtRev